Användarvillkor företag

Detta system är tillhandahållet av Rosén Solutions. Vid användning av termerna "vi", "oss" och "vår" refereras det till Rosén Solutions. Rosén Solutions erbjuder detta system, namngivet Remote-Jobb, inklusive all information och tjänster, till dig, användaren, baserat på att du accepterar dessa användarvillkor för företag och vår integritetspolicy.

Var vänlig och läs dessa dokument noggrant innan du accepterar användarvillkoren. Om du inte accepterar användarvillkoren får du inte besöka hemsidans funktioner.

Vi förbehåller oss rätten att neka service, frysa konton samt ta bort konton vid icke följande av användarvillkoren.

Du går med på att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten utan en skriftlig tillåtelse av oss.

Precision och fullständighet av information

Vi är inte ansvariga om information som finns i systemet är precist, exakt, fullständigt eller gällande. Allt material på hemsidan är skaparen av materialet helt ansvarig för. Tillit till materialet i systemet sker på egen risk.

Tillräckliga rättigheter skall finnas för alla bilder som laddas upp i systemet. Användaren som står för uppladdningen är fullständigt ansvarig och vi friskriver oss helt från alla följder som kan komma av användande av felaktiga bilder.

Modifikationer till systemet samt priser

Priser för systemet kan kommas att ändras.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ta bort funktioner i systemet utan att gå ut med information i förtid.

Betalning

När kontakt med en kandidat, dvs. någon som har intention att söka jobb, initieras genom oss och sedan får anställning i någon form, ska betalning ske. Beloppet av denna betalning är 10% av kandidatens första månadslön. Ex. om en kandidat får kontakt med er, eller företaget ni rekryterar för, genom remote-jobb.se och sedan får anställning med en månadslön på 30 000 SEK blir beloppet att betala 3000 SEK.

Betalningen ska genomföras senast 30 dagar efter utskickad faktura. För varje 30 dagar med utebliven betalning läggs en påminnelseavgift på 20% av beloppet på.

Misstag och felaktigheter

Emellanåt kan det hända att text, bilder eller information inte sparas till systemet. Vi garanterar inte att systemet fungerar 100% av tiden. Vi åtar oss inte ansvaret att finna eller återskapa text, bilder eller information som försvunnit.

Vi förbehåller oss rätten att systemet inte kommer finnas tillgängligt 100% av tiden.

Förbjudet användande

I samband med tidigare nämnda förbjudna beteenden, är du även förbjuden att använda systemet eller dess innehåll:

  • För att sprida sexuell, skadande eller medvetet missledande information
  • För att begå olagliga handlingar
  • För att få andra att begå olagliga handlingar
  • För att bryta mot någon lag
  • För att trakassera, missbehandla, förolämpa, skada, förtala, skrämma eller diskriminera
  • För att ladda upp virus eller skadlig mjukvara

Kontakt

Har du frågor om användarvillkoren, tveka inte på att höra av dig till oss på hej@remote-jobb.se.