Remote arbete i Sverige 2023

En ökande trend

Remote arbete är på väg att ta Sverige med storm! Enligt en undersökning gjord av SIFO ökar antalet företag som erbjuder sina anställda möjlighet att arbeta hemifrån. Enligt undersökningen så erbjöd 33% av företagen möjlighet till remote arbete år 2020, jämfört med endast 12% år 2016.

Detta visar på att det finns en klar trend av ökande antal företag som erbjuder remote arbete som ett alternativ eller som en standard. Detta kan bero på en ökande förståelse för fördelarna med remote arbete, som till exempel ökad produktivitet och minskade kostnader. Läs här om hur Poolia beskriver för och nackdelar med arbete hemifrån.

Remote arbete ger oss också möjlighet att arbeta med människor från hela världen, och det kommer att leda till en ökning av internationella affärsmöjligheter och kreativa idéer. Enligt en undersökning gjord av SIFO, svarade 30% av företagen att de hade samarbetat med företag eller individer utanför Sverige under det senaste året, jämfört med 22% år 2019. Men det är inte bara rosor och glitter, remote arbete kan också medföra utmaningar. Företag kan ha svårt att skapa en känsla av gemenskap och teamkänsla när alla arbetar på olika platser. Det kan också vara svårt att skapa en bra work-life balance när man arbetar hemifrån. Men med rätt verktyg och strategier kan dessa utmaningar övervinnas.

Minskad miljöbelastning med rätt verktyg och strategier

Men det är inte bara företag och individer som får fördelar av remote arbete, även samhället får fördelar. En undersökning gjord av SIFO visar att remote arbete kan bidra till minskad miljöbelastning, då det minskar antalet resor med bil och kollektivtrafik.

Hur kan vi då sammanfatta det här? Remote arbete är på väg att bli allt vanligare i Sverige. Företag erbjuder det som ett alternativ eller som en standard, fler människor väljer att arbeta remote. Detta visar på att remote arbete har många fördelar, men det kan också medföra utmaningar. Men med rätt verktyg och strategier kan dessa utmaningar övervinnas och man kan ta fullt utnyttjande av fördelarna med remote arbete.

Hitta ditt nästa jobb

Registrera dig och få jobbuppdateringar skräddarsydda för just dig.