Integritetspolicy

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning om dataskydd och integritet.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras.

Policy

Remote Jobb hanterar personuppgifter med största omsorg, och vid behov anpassar vi våra system och processer i enlighet med de krav som anges i GDPR.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på Remote Jobb värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Detta gör vi genom att spara så lite information som möjligt om dig. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Genom att skriva in följande uppgifter om dig själv, vid skapande av ditt konto på Remote Jobb, så går du med på att de får sparas och tas hand om, på ett säkert och ansvarsfullt sätt:

  • Namn
  • Email
  • Telefonnummer

Vi kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina uppgifter till företag.

Avslutande av konto

Vid avslutande av konto tas samtlig data bort om användare efter 1 månad.

Om du som användare skulle glömma att ta bort ditt konto så säkerställer vi att ingen information sparas i onödan genom att ta bort konton som varit inaktiva i 3 år.


Har du frågor rörande hur och varför vi sparar uppgifter, tveka inte på att höra av dig till oss på hej@remote-jobb.se.